Vajadzība pēc privātās telpas ir tikpat pašsaprotama, kā vajadzība pēc mīlestības, pieskārieniem, komunikācijas. Personiskā telpa nav tikai attālums no mūsu fiziskā ķermeņa, tās struktūra ir daudz sarežģītāka, ar daudzām dimensijām. Personiski ir priekšmeti, pat skats pa logu un bruģis pie namdurvīm, arī emocijas, informatīvā telpa utt. Lietu ekskluzivitātes pamatā ir tas, ka tās veido daļu no mūsu esības un tam nav nekāda sakara ar privātīpašumu.

Teātra izrādē jaunieši vecumā no 15 – 21 gadam pētīs savu identitāti caur personīgās telpas būtību Rīgas vidē. Tiks atklāta jauniešu personiskās telpas izcelsme, raksturs, kā arī konstruēta indivīda un sabiedrības savstarpējā mijiedarbība. Personiskā teritorija tiks atainota kā dzīvs, pulsējošs organisms, kas ir vienots ar jaunieti un viņa iekšējo pasauli. Kā privātā telpa reflektē ar janiešu sajūtām un izpratni pašiem par sevi? Kur jaunietis visspilgtāk sevi sāk apzināties kā personību – privātajā telpā vai ārpus tās (publiskajā telpā)? Un vai vispār jēdziens “privātā telpa” reāli eksistē vai ir tikai mūsu ilūzija? Izrāde tiks veidota, kā objektu spēles un fiziskā teātra simbioze, tādējādi iezīmējot jauniešu ironisko attieksmi pašiem pret sevi un parādot mūsu mainīgās realitātes absurdo dabu, kurā neviens cilvēks nav neaizvietojams (tāpat kā likumi un normas).

Eksperimentāla oriģināldramaturģijas izrāde

Norises vieta: Rīgas Teikas vidusskola

Izrādes ilgums: 60 minūtes

Pedagogi: Edgars Niklasons, Artūrs Putniņš

Spēlē: Laura Viktorija Vorpa, Grēta Anna Skara, Amanda Grīnberga, Marta Vīksna, Madara Plūme, Viktorija Skrodere, Sintija Kirsone, Paula Biseniece, Emīlija Paškeviča, Kristaps Lūriņš, Henrijs Geidāns

Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīze” kasēs un internetā